Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem opisu całościowego obrazu klienta. Jest możliwa zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.
Pełna diagnoza obejmuje opis funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, wyróżnienie jego mocnych i słabych stron, posiadanych zasobów, wykrycia mechanizmów wywołujących niepożądane zachowania oraz próby odpowiedzi na pytania czy i jakiego rodzaju terapii pacjent potrzebuje.
W zależności od rodzaju diagnozy i potrzeb pacjenta wykonywane są różne testy, niemniej jednak podstawą każdej diagnozy jest wywiad.
Na jego podstawie i w oparciu o wyniki testów psychologicznych specjalista stawia diagnozę po której dobierany jest odpowiedni dla klienta sposób dalszego postępowania.