Głównym założeniem psychoedukacji jest nauka nowych umiejętności celem poprawy jakości życia klienta. Obejmuje także szereg działań wspierających samorozwój czy pomagających w wyborze kierunku kształcenia lub kariery zawodowej.

W zależności od tego, co jest celem psychoedukacji psycholog dobiera odpowiedni repertuar działań.

Psychoedukacja skierowana jest także do osób, które doświadczyły istotnych zmian w życiu i nowe sytuacje wymagają od nich konkretnych działań. Dzieje się tak w przypadku awansu w pracy, przewlekłej choroby bliskiej osoby, współuzależnienia i wielu innych wydarzeń.

 Spotkania mają charakter cykliczny lub pojedynczej wizyty w której omawiany jest interesujący klienta temat.  `

W zakres psychoedukacji wchodzą różne formy pracy psychologa zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą jak i dziećmi.

Psychoedukacja jest pomocna także w przygotowaniu klienta do ważnego spotkania, wyboru ścieżki zawodowej czy rozmowy kwalifikacyjnej a także nauki nowych umiejętności psychospołecznych celem podniesienia jakości życia i satysfakcji z niego .